ตอนนี้ SKOOTAR ปิดรับสมัครชั่วคราว ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/skootardriverpage